Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Wat betekent experimenteel onderzoek?

Essentieel voor Onderwijs Bewijs is dat het onderzoek objectieve uitspraken mogelijk maakt over de vraag of een bepaalde aanpak echt werkt of niet. Experimenteel onderzoek biedt de grootste betrouwbaarheid bij het bepalen of een methode of interventie effectief is in het bereiken van de vooraf gestelde doelen.

In een experimenteel onderzoek worden twee of meer methoden vergeleken. In de experimentele groep wordt gebruik gemaakt van de nieuwe methode/interventie, in de controlegroep gebruikt men geen of een andere methode/interventie.

Probleem kan zijn dat scholen en docenten die een nieuwe methode introduceren hierover enthousiast zijn. Wanneer je dan de effecten van de methode bij deze school gaat vergelijken met de effecten van een andere methode bij een andere school, meet je niet per definitie het effect van de methode, maar eerder het effect van het enthousiasme van betrokken docenten. Om dit te voorkomen dienen de experimentele groep en controlegroep door loting te worden gekozen. Als je meedoet aan experimenteel onderzoek weet je zodoende vooraf niet of je met een nieuwe methode gaat werken, of dat je juist nog een paar jaar met de oude methode blijft werken.

Veel mensen denken dat de school, of de kinderopvanginstelling, of een groep leerkrachten, helemaal niets mag doen als zij door loting in een controlegroep terechtkomen. Maar dat beeld is onjuist. Het is de uitdaging aan onderzoekers om ‘creatieve onderzoeksdesigns’ te ontwikkelen die experimenteel onderzoek in het onderwijs uitvoerbaar maken.

Meer informatie

Over het maken van een Power-analyse