Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Vermindering van achterstanden

Achtergrond:
Wanneer een leerling ten opzichte van leeftijdgenoten achter is in onderwijs of opleiding, dan spreekt men van een onderwijsachterstand.
Bij de bekostiging in het primair onderwijs wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de ouders.
Ook onderzoek op het terrein van onderwijsachterstand kan tot verbetering van de positie van de achterstandsleerling leiden.