Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Uitslag eerste ronde

In de eerste ronde van de prijsvraag onderwijsbewijs zijn 18 projectvoorstellen gehonoreerd.

In totaal ging dit om een bedrag van € 11.313.956.

Onderzoeksvoorstellen per thema:

  • Lerarentekort          3
  • Hoogbegaafdheid     2
  • Jeugdzorg               1
  • Doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie     1
  • Verbetering aanvankelijk leesonderwijs SO      2
  • Doorlopende leerlijnen rekenen en taal            7
  • Meerdere thema's     2

 

Hier vindt u een samenvatting van alle gehonoreerde voorstellen.