Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Programma Onderwijs Bewijs

Het Actieprogramma Onderwijs Bewijs is een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Economische Zaken en Financiën. Het ministerie van OCW verzorgt de coördinatie namens de drie departementen.

Onderwijs Bewijs stimuleert de ontwikkeling van evidence-based onderwijsinnovatie. Het doel is via wetenschappelijke experimenten kennis te verzamelen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs.

In 2009 heeft de eerste ronde van Onderwijs Bewijs plaatsgevonden. De eerste onderzoeken zijn medio 2009 gestart. In februari 2010 is de tweede ronde opengesteld.

In totaal heeft Onderwijs Bewijs 37 onderzoeksprojecten opgeleverd. Vier projecten zijn inmiddels afgerond, de rest loopt nog. Het gemiddelde onderzoek bestrijkt meerdere (school)jaren.

DUO ondersteunt de uitvoering van het programma. Een wetenschappelijke begeleidingscommissie begeleidt de individuele onderzoeksprojecten.