Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Planning en projectverloop

Het programma Onderwijs Bewijs heeft een meerjarig karakter. De eerste projecten zijn in april 2009 gestart en naar verwachting zal het laatste project op 31 december 2015 worden afgerond. Uiteraard zijn er ook al projecten afgerond, dan wel grotendeels uitgevoerd en kunnen eerste inzichten worden gedeeld. Bijvoorbeeld tijdens de Onderwijs Research Dagen 2012 hebben 15 Onderwijs Bewijs-projecten hun (eerste) resultaten gedeeld met belangstellenden.