Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Lezen en schrijven

Achtergrond:
Onderzoeken naar de effecten die de leesprogramma’s hebben op kinderen in het primair onderwijs met leesproblemen. De onderzoeken zijn gericht op leesprogramma's in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en vootgezet speciaal onderwijs.