Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Expertmeetings 2009 en 2010

Op 7 december 2009 en 7 januari 2010 organiseerde het programmabureau twee expertmeetings als voorbereiding op de tweede ronde van Onderwijs Bewijs. Daarin stond centraal wat er binnen de nieuwe thema’s leeft in het onderwijs en de wetenschap. Het doel was te achterhalen welke partijen op de hoogte moeten worden gebracht van de tweede ronde. 

Hieronder vindt u een verslag van de bijeenkomsten.