Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Eerste ronde

De eerste ronde heeft 18 onderzoeksprojecten opgeleverd. De meeste lopen nog, een aantal is reeds afgerond.

Hoogbegaafdheid

 • ICLON – Hoogbegaafdheid en metacognitieve vaardigheden
 • ITS – Naar onderwijs voor en door hoogbegaafde kinderen

 

Doorlopende leerlijn rekenen en taal 

 • Universiteit Utrecht – Basisvaardigheden leren met RekenXXX-games 
 • Universiteit Utrecht – Efficiënt wiskunde oefenen in een digitale omgeving
 • Universiteit Utrecht – Ook een kleuter met een beperkt rekentaalbegrip kan goed leren rekenen
 • Expertisecentrum Nederlands – Verbetering van functionele geletterheid bij zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs
 • Werkmancollege – Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Science
 • HCO – Onderzoek naar effecten BLIKSEM-aanpak (afgerond)
 • Kohnstamm Instituut – Effecten van begeleid hardop lezen op de vaardigheid in technisch en begrijpend lezen en op de omvang van de woordenschat van zwakke lezers (afgerond)

 

Lerarentekort

 • RMPI – Een onderzoek naar de effecten van een gedraggerichte interventie op de efficiëntie in het VSO cluster 4
 • Vrije Universiteit – De bijdrage van Meesterschap aan de kwaliteit en het behoud van leraren in de grote stad
 • Universiteit Groningen – De reductie van de voortijdige beroepsverlaging in het voortgezet onderwijs

 

Doorlopende leerlijn VVE

 • GION – Een experiment ter bepaling  van het effect van langdurig gebruik van een digitaal ondersteund voorleesprogramma op de woordenschat, het verhaalbegrip en beginnend lezen in groep 1, 2 en 3 

 

Jeugdzorg

 • Pedagogisch Instituut De Piloot – BeO groepen: een nieuw behandel-onderwijs aanbod
 • Verbetering aanvankelijk leesonderwijs voor leerlingen in het speciaal onderwijs
 • Expertisecentrum Taal Onderwijs & Communicatie – Nieuwe leesdidactiek voor slechthorende en dove leerlingen
 • Expertisecentrum Nederlands – SBO en SLIM (afgerond)

 

Combinatie van thema's

 • Universiteit van Amsterdam – Bouw! Voor problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen
 •  Expertisecentrum Nederlands – Doorgaande Taallijn