Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Deelprogramma Onderwijs Bewijs

Ronde 1. Roel Bosker, TIER

"Hoe kan je experimenteel onderzoek uitvoerbaar maken?"

De vereiste van een aselecte samenstelling van een controlegroep dreigt experimenteel onderzoek voor scholen onacceptabel en dus onuitvoerbaar te maken. Roel Bosker, hoogleraar Onderwijskunde aan de RUG en programmamanager bij TIER, geeft tips voor creatieve onderzoekdesigns die dit probleem kunnen wegnemen en instrumenten voor het uitvoeren van een poweranalyse, om na te gaan of de steekproef groot genoeg is.

Deel I

Deel II

 

Ronde 2. Lex Borghans, ROA, UM

"Lessen uit de eerste ronde en aanbevelingen voor de tweede ronde"

Lex Borghans, hoogleraar Arbeidseconomie en sociaal beleid aan de Universiteit van Maastricht, is de voorzitter van de begeleidingscommissie van het programma Onderwijs Bewijs. In die hoedanigheid adviseert hij alle onderzoeksprojecten tijdens de uitvoering van het onderzoek. Lex' workshop bevat praktische tips en theoretische aanbevelingen voor het opzetten van een kansrijk onderzoeksvoorstel.

 

Ronde 3. Interviewronde met dagvoorzitter Frenk van der Linden

Uitvoerders van projecten die in de vorige ronde Onderwijs Bewijs zijn gestart, vertellen over hun ervaringen met het onderzoek.

Project rond taalachterstanden (GION)

 

Project rond begrijpend lezen (HCO en Expertisecentrum Nederland)

 

 

Zie ook