Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Creatieve onderzoeksdesigns

Een school of een docent of een leerling of welke deelnemer dan ook is gemotiveerd om mee te werken aan een bepaalde interventie. Vanwege de experimentele opzet van het onderzoek is er echter een duidelijke kans dat de deelnemer in de controlegroep terechtkomt. De kans is groot dat de aanvankelijke bereidheid mee te werken aan het onderzoek verloren gaat als over deze mogelijkheid van tevoren niet is nagedacht.

Om uitval van deelnemers in de controlegroep te voorkomen moeten onderzoekers met creatieve oplossingen zien te komen. Doel is dat alle deelnemers aan het onderzoek hun afgesproken bijdrage aan de dataverzameling zullen blijven leveren. Uiteraard is financiële compensatie (incentives) een mogelijke prikkel. Eleganter is echter het onderzoek zo in te richten dat scholen ook in de controlegroep actief kunnen blijven.

 

Enkele voorbeelden van creatieve onderzoeksdesigns zijn:

  1. Cross-over design
  2. Relatieve vergelijkingen
  3. Gefaseerde invoering
  4. Selectief voordeel
  5. Professionele compensatie

Naast de korte termijn moet de waarde van een onderzoeksdesign ook met een blik op de lange termijn beoordeeld worden. Blijven de effecten van de interventie ook op langere termijn te volgen, ook als dit vervolgonderzoek geen deel uitmaakt van dit voorstel? Kunnen de personen in de experimentele en controlegroepen ook op termijn worden benaderd voor verder onderzoek? In hoeverre is te verwachten dat individuen uit de controlegroep alsnog de treament of een substituut hiervoor zullen krijgen, waardoor de vergelijking tussen de groepen zijn waarde verliest?