Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Controlegroep hoeft niet op nul

Welke behandeling moet de treatment-groep krijgen? De aanpak in de projecten was er soms op gericht om extra zorg voor leerlingen in de controlegroep uit te sluiten. Dat is niet per sé nodig. Het is zinvol om voor de controlegroep 'care as usual' als uitgangspunt te nemen. Als onder normale omstandigheden een school een leerling extra begeleiding had gegeven zou dat in de controlegroep ook zo kunnen zijn. Welke aanpak zinvoller is hangt eigenlijk af van de vraag die men wil beantwoorden. Is men geïnteresseerd in de vraag wat het effect van een interventie is in vergelijking met niets doen, of is men geïnteresseerd in het effect van de interventie in vergelijking met wat er in de praktijk toch al gebeurt. Vrijwel iedere interventie kent – los van het experimentele design – substitutie-effecten. Als leerlingen door een andere aanpak van school beter leren rekenen zal de neiging van ouders om hun kinderen te helpen kleiner worden en zal ook in het vervolgonderwijs minder snel een lacune worden geconstateerd en dus minder snel worden ingegrepen. Vanuit de optiek van opschaling zouden ook deze substitutie-effecten mee moeten worden genomen in de meting.