Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Complexere experimenten

De ervaring met experimenteel onderzoek is dat vaak één specifiek aspect van een interventie verantwoordelijk is voor het succes. Daarnaast kan de effectiviteit van een interventie afhangen van een combinatie van factoren en is de maatvoering – zeker vanuit een oogpunt van kosteneffectiviteit – zeer belangrijk. Het ligt daarom voor de hand om binnen het onderwijs bij experimenteel onderzoek meerdere factoren simultaan maar onafhankelijk te variëren en/of om te variëren in de omvang van een treatment. De meeste projecten zijn in dit opzicht echter traditioneel van opzet en onderscheiden slechts één treatmentgroep. Het kan voor een groot aantal vragen heel zinvol zijn om meer variantie aan te brengen in de treatment. Cruciaal blijft uiteraard dat deze variatie exogeen is.