Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

CED-Groep

ODB08063 BeO-groepen, een nieuw behandel-onderwijsaanbod

Achtergrond:
De Piloot, een school voor cluster 4 onderwijs in Rotterdam, heeft bij kleuters met kinderpsychiatrische problematiek een project uitgevoerd.
De vraag was of kinderen die in zogenoemde Behandel- en onderwijsgroepen zowel onderwijs als behandeling krijgen, minder probleemgedrag vertonen dan kinderen die onderwijs en behandeling gescheiden krijgen.

Resultaat:
Qua probleemgedrag is er geen verschil tussen de BeO-groep en de controlegroep. Wel is er bij de BeO-kinderen een significant betere werkhouding in het vervolgonderwijs.

Samenvatting project BeO-groepen, een nieuw behandel-onderwijsaanbod